sr2rea7gypnfnxts.jpeg

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikuntaa ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla eri-ikäisille

mahdollisuuksia harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa harrastus-, kilpa- ja huippu-
urheilutasolla harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot, urheilun reilun pelin periaatteet, ja
suvaitsevaisuus. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen, tasa-arvoisen, ympäristön kestävää
kehitystä tukevan ja kulttuurien moninaisuutta ilmentävän liikuntakulttuurin edistäminen.

Young Gymnast

TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla:

 • voimistelu- ja liikuntakasvatustyötä sekä tiedotus- ja suhdetoimintaa

 • jäsenilleen voimistelun harjoitus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa, koulutustoimintaa sekä

 • muuta vastaavaa toimintaa, jonka tavoitteena on edistää jäsenien fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia,

 • voimistelu- ja liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia

 • näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa,

 • tarvittavia välineitä ja materiaaleja, sekä

 • vaikuttamalla paikkakunnan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ja – toteutukseen aloittein, ehdotuksin ja kannanotoin,

 • harjoittamalla julkaisutoiminta.

_edited.jpg
Young Gymnast

TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 • harjoittaa julkaisutoimintaa,

 • välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita,

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta,

 • järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahainkeräyksiä ja arpajaisia.