Sopimus

2020-2021

Ilmoittautuminen ja rekisteröinti Voimisteluseura Voltti ry:n harjoitusryhmiin lukuvuodelle 2020–2021.

1. Yleistä:

1) Harjoituksiin (treeneihin) voivat osallistua kaikki, sekä lapset että aikuiset.

2) Rekisteröinnin jälkeen voit liittyä Voimisteluseura Voltti ry -seuran jäseneksi jäsenmaksun maksettuasi.

3) Täyttämällä tämän lomakkeen alaikäisen vanhemmat/huoltajat tai aikuinen sitoutuvat näihin sopimusehtoihin.

4) Ilmoittautuminen vahvistetaan henkilökohtaisesti jokaiselle vanhemmalle/huoltajalle, aikuiselle voimistelijalle vastausviestillä sähköpostitse.

5) Mitään henkilökohtaisia ​​tietoja voimistelijasta/voimistelijan vanhemmasta, aikuisesta voimistelijasta, maksajasta, ei käytetä henkilökohtaisiin tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Maksajan henkilötietoja voidaan luovuttaa vain perintätoimistolle, mikäli hän on jättänyt laskuja maksamatta.

6) Harjoituksiin ilmoittaudutaan koko lukuvuodelle ja seuraan hyväksytään hakemusten vastaanottamisjärjestyksessä. Jos ryhmässä on vapaita paikkoja, ryhmään voidaan hyväksyä uusi osallistuja koko lukuvuoden ajan. Jos ryhmässä ei ole vapaita paikkoja, halukas asetetaan jonoon ja jos paikka vapautuu, alaikäisen vanhemmalle/huoltajalle, aikuiselle ilmoitetaan siitä sähköpostitse tai puhelimitse.

7) Ilmoittautuminen johtaa seuraan hyväksymiseen ensimmäisen tutustumisharjoituksen jälkeen. Vanhemman/huoltajan, aikuisen on silloin ilmoitettava päätöksestään (aikooko hän harjoittaa liikuntaa seurassa vai ei).

8) Jos haluaa keskeyttää harjoitukset, siitä on ilmoitettava sähköpostitse:

voimisteluseura.voltti@gmail.com kolmen (3) vuorokauden kuluessa ensimmäisen harjoituksen jälkeen. 

Tässä tapauksessa lukukauden maksua ei veloiteta.

9) Jos voimistelija on päättänyt olla jatkamatta harjoituksia, eikä viestiä päätöksestä ole saatu kolmen (3) vuorokauden kuluessa, hänelle lähetetään lasku täyden kuukauden harjoituskerroista.

10) Jos voimistelija jatkaa harjoittamista ensimmäisen tutustumisharjoituksen jälkeen, mainitusta ensimmäisestä harjoituksesta veloitetaan kuukausilaskussa.

11) Kaikki harjoituksia ja maksuja koskevat kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: voimisteluseura.voltti@gmail.com

2. Harjoitusten ja treenien pelisäännöt:

1) Seuran jäsenet osallistuvat harjoituksiin ja treeneihin lukujärjestyksen mukaisesti.

2) Seuran harjoituksiin osallistumisen voi keskeyttää lähettämällä viestin sähköpostiosoitteeseen:

voimisteluseura.voltti@gmail.com  

3) Jos harjoitukset keskeytetään lukukauden aikana toiseen harjoitukseen osallistumisen jälkeen, veloitetaan kuluvasta kuukaudesta (voimistelija voi osallistua harjoituksiin kyseisen kuukauden loppuun saakka).

4) Voimistelijan on ilmoitettava valmentaja-ohjaajalle etukäteen syystä, miksi hän ei tule harjoitukseen. Ryhmän valmentaja-ohjaajalla on oikeus olla ottamatta ala- tai täysikäistä voimistelijaa harjoituksiin, jos voimistelijan terveys on huono ja hänellä on taudin oireita. Harjoituksiin osallistuminen on ehdottomasti kiellettyä, jos voimistelijalla on tartuntatauti, joka on omiaan aiheuttamaan vaaraa muille.

5) Jos harjoituksia on jätetty väliin hyväksyttävästä syystä (sairaus) yli kolmen (3) päivän ajaksi, on mahdollista osallistua vastaaviin harjoituksiin muina aikoina saman lukukauden aikana (aika ja ryhmä sovitaan valmentaja-ohjaajan kanssa). Jos lääkärinlausuntoa ei ole esitetty, harjoitusmaksu veloitetaan kokonaisuudessaan.

6) Jos ohjaaja on sairaana tai poissa, harjoitusta voi ohjata varaohjaaja tai valmentaja-ohjaaja suorittaa korvaavan harjoituksen muulloin. Korvaavat harjoitukset järjestetään lukukauden päätyttyä, sekä lomien ja juhlapyhien aikana. Jos korvaavan harjoituksen järjestäminen on mahdotonta, suoritetaan uudelleenlaskenta, jolloin kyseisen harjoituskerran maksu vähennetään jonkin toisen kuuden kuukauden sisällä tulevan kalenterikuukauden laskusta.

8) Jos harjoitukset keskeytetään äkillisesti lukuvuoden aikana asiakkaan muuton tai muiden odottamattomien seikkojen takia, harjoitusten keskeyttäminen on mahdollista vain, jos siitä ilmoittaa viimeistään yhtä kalenterikuukautta ennen harjoituksiin osallistumisen päättymistä.

9) Koulutuksen keskeyttämistä koskevan hakemuksen vastaanottamisen jälkeen suoritetaan kaikkien harjoituskäyntien ja suoritettujen maksujen tarkastus sekä lopullinen laskelma.

10) Voimistelijan siirtäminen tai siirtyminen toiseen ryhmään tai seuraan on mahdollista vain sopimalla seuran hallituksen kanssa. Kirjallinen siirtohakemus on lähetettävä sähköpostiosoitteeseen voimisteluseura.voltti@gmail.com

11) Jos voimistelijalla on joitakin liikunnan vasta-aiheita, siitä tulee ilmoittaa valmentajalle-ohjaajalle.

3. Maksut harjoituksista:

1) Harjoitukset laskutetaan puolivuosittain tai kuukausittain ja laskut lähetetään sähköpostitse.

2) Maksu tulee suorittaa laskussa ilmoitettuun eräpäivään mennessä.

3) Puolen vuoden ja kuukauden harjoituskustannukset lasketaan viikottaisten harjoituskertojen lukumäärän ja harjoituskerran pituuden (tunneissa) mukaan.

4) Jos voimistelija aloitti harjoitukset kuukauden puolivälistä, maksu veloitetaan kuluvan kuukauden jäljellä olevista harjoituskerroista alkaen ensimmäisestä harjoituksesta, johon hän osallistui. Seuraavasta kuukaudesta alkaen veloitetaan täysimääräinen kuukausimaksu.

5) Lukuvuonna urheilijoilla voi olla lisäkustannuksia, jotka liittyvät matkoihin kilpailuihin ja harjoitusleireihin. Kilpailuihin ja harjoitusleireihin osallistumisen, kaikki tarvittavat matkakulut, osallistujat ja urheilijat maksavat itse.

6) Jos laskua ei makseta 14 päivän kuluessa siinä ilmoitetun eräpäivän jälkeen, lähetetään sähköpostitse vanhemmalle/huoltajalle, aikuiselle muistutus viivästyneestä maksusta ja seuraavaan laskuun lisätään 5 euron muistutusmaksu.

7) Jos laskua ei makseta vielä 14 päivän kuluttua muistutuskirjeen lähettämispäivästä, lapselta tai aikuiselta evätään pääsy harjoituksiin, kunnes kaikki jäljellä olevat maksut on suoritettu. Tässä tapauksessa voimistelijan väliin jättämiä harjoituskertoja ei korvata. Maksamaton lasku siirretään perintätoimistoon perintää varten.

8) Jos ilmoittautuminen tapahtuu keskellä lukuvuotta, laskutetaan ilmoittautumishetken jälkeisistä lukukauden harjoituksista.

9) Eräpäivän siirtäminen on mahdollista sopimalla seuran hallituksen kanssa. Laskun maksupäivän siirtämisestä on ilmoitettava ennen laskun tosiasiallista eräpäivää kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen: voimisteluseura.voltti@gmail.com

4. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet:

1) Voimisteluseura Voltti ry -seuralla on oikeus päättää itsenäisesti koulutusprosessin muodot, menetelmät ja toteutustavat.

2) Seura pidättää oikeuden tehdä muutoksia tämän sopimuksen ehtoihin, samoin kuin tehdä muutoksia työaikoihin, lukujärjestykseen ja palveluiden hintoihin.

3) Seura pidättää oikeuden käyttää valokuva- ja videomateriaalia harjoitusten, juhlien, kilpailujen, leirien ja muiden tapahtumien aikana esitteissään ja muissa julkaisuissaan.

4) Seura sitoutuu järjestämään koulutusprosessin materiaalisen ja teknisen tuen vahvistettujen terveysnormien, sääntöjen ja hygieniavaatimusten mukaisesti.

5) Asiakkaalla on oikeus valita lapsille/aikuisille sopivat aktiviteetit tarjotusta palveluluettelosta.

6) Asiakas sitoutuu: suhtautumaan vilpittömästi valmennusohjelmiin ja valmennusprosessiin;

Noudattamaan seuran työjärjestyksen vaatimuksia tämän sopimuksen 2 kohdan mukaisesti;

Pidä hyvää huolta Voimisteluseura Voltti ry -seuran omaisuudesta;

Maksa lukukausimaksut tämän sopimuksen kohdassa 3 määritellyssä ajassa.

5. Osapuolten vastuu:

1) Tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä osapuolet ovat vastuussa sopimuksen mukaisesti.

2) Mikäli tämän sopimuksen kohdassa 3 määrättyjä maksuaikoja ei noudateta, asiakas maksaa sopimussakkoa tämän sopimuksen kohdan 3.6 mukaisesti.

3) Jos voimistelija vahingoittaa Voimisteluseura Voltti ry:n omaisuutta, voimistelija tai hänen vanhempansa/huoltajansa on velvollinen korvaamaan nämä vahingot.

 

6. Muut ehdot:

1) Jos sopimuksen allekirjoittanut vanhempi/huoltaja tai aikuinen ei ole samaa mieltä Sopimuksen muutoksista, se voidaan irtisanoa ilman minkäänlaisia ​​seuraamuksia, jos muutokset liittyvät harjoituksiin, joihin lapsi/aikuinen osallistuu.

2) Seura ei vakuuta harjoittelijoitaan/voimistelijoitaan, vierailijoitaan treenien, harjoitusten, kilpailujen ja harjoitusleirien aikana.

3) Voimisteluseura Voltti ry -seuran hallitus ei ole vastuussa valvomatta jätetyistä henkilökohtaisista tavaroista.

4) Rekisteröimällä lapsesi tai itsesi/aikuisen harjoituksiin, annat luvan ottaa valokuvia ja videoita lapsistasi/aikuisista harjoituksissa, juhlissa, kilpailuissa, harjoitusleireillä… Aineistoa voidaan käyttää seuran verkkosivuilla ja muissa julkaisuissa.

5) Vanhempien/huoltajien, aikuisten, jotka vastustavat itsestään ja/tai lapsestaan otettujen valokuvien ja videoiden lähettämistä ​​seuran verkkosivuille ja julkaisemista muussa aineistosta, on ilmoitettava siitä seuran hallitukselle etukäteen sähköpostitse: voimisteluseura.voltti@gmail.com ennen harjoitusten alkamista. 

6) Julkaistessasi valokuvia ja videomateriaaleja, jotka olet tehnyt seurassamme valmentajien/ohjaajien tai seuran hallituksen luvalla, ole hyvä ja ilmoita sijainti ja/tai tiedot seurastamme. Esimerkiksi: linkki seuran verkkosivuille.

7. Loppuosa:

1) Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena, joilla on tasavertainen oikeusvoima, yksi kummallekin osapuolelle.

2) Sopimus tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ovat sen allekirjoittaneet, ja se on voimassa siihen asti, kunnes osapuolet ovat täyttäneet velvoitteensa.

3) Lisäykset (muutokset) tähän sopimukseen tehdään lisäsopimuksilla.

4) Osapuolet ratkaisevat kaikki tähän sopimukseen liittyvät riidat ja erimielisyydet neuvotteluteitse.